Aktywizm prozwierzęcy.

Stan: Nowy produkt

czekamy na dostawę [GRATIS] WYDRYCH, BIERNACKA "Aktywizm prozwierzęcy. Instrukcja obsługi" jest zbiorem artykułów na temat szeroko pojętej aktywności dla zwierząt. Pokazuje różnorodność form i różne podejścia do jej prowadzenia.

Dodaj do koszyka na stronie sklepu (Add to cart)

Więcej informacji

Na jedno zamówienie przypada tylko jeden egzemplarz książki, proszę o dobre uzasadnienie w innym wypadku (a najlepiej napisać wiadomość lub komentarz do zamówienia:)

 

Aktywizm prozwierzęcy. Instrukcja obśługi PRACA ZBIOROWA, JOANNA WYDRYCH i KATARZYNA BIERNACKA

wydawczyni: Fundacja Czarna Owca Pana Kota

200 stron.

 

Książka składa się z dwóch części - pierwsza jest związana ze sferą idei, druga natomiast, bardziej rozbudowana, dotyczy konkretnych form działań na rzecz zwierząt. Publikację otwiera artykuł na temat konieczności podejmowania działań na rzecz zwierząt i powodów etycznych, dla których należy to robić - autorstwa Katarzyny Biernackiej. Dariusz Gzyra porusza ważną kwestię odzyskiwania poczucia sprawczości poprzez kontestowanie rzeczywistości w kontekście etycznego traktowania zwierząt. Aśka Wydrych z kolei pisze o poważnym traktowaniu zwierząt i odrzuceniu szowinizmu gatunkowego stojącego na drodze do równego traktowania zwierząt i ludzi, jak również o konieczności współdziałania ruchu prozwierzęcego z innymi ruchami kontestującymi rzeczywistość, jak choćby ruchem feministycznym. Łukasz Wiewiór z pozycji etyki lewicowej porusza kwestię weganizmu i konieczności walki z eksploatacją zwierząt, udowadniając, że prawa zwierząt wpisują się w lewicowy paradygmat walki o równość i walki z wykluczeniem.

W drugiej części publikacji możemy się zapoznać z artykułami dotyczącymi konkretnych sposobów prowadzenia działalności prozwierzęcej - zaczynając od tej najprostszej, którą każdy i każda z nas może podejmować codziennie poprzez dokonywanie wyborów konsumenckich pozytywnych dla zwierząt (Jowita Czapczyk), przez bycie domem tymczasowym dla udomowionych zwierząt (Joanna Andrusiewicz), czy już bardziej zaawansowane działania typu: ratowanie zwierząt dzikich (Dawid Karaś) i waleni (Agnieszka Tokarczyk), prowadzenie edukacji antygatunkowistycznej (Xavier Bayle), sanktuariów dla zwierząt hodowlanych (Monika Wspaniała), zaangażowanie się w kampanie tematyczne, np anty-zoo (Łukasz Musiał, Paulina Fatalska), prowadzenie śledztw na fermach przemysłowych (Dobrosława Karbiowiak), czy akcje 269 (Izabela Sowa). Duży akcent położony jest na promocję weganizmu - szeroko o formach jego upowszechnienia pisze Alicja Czerwińska, z kolei Joanna Andrusiewicz zachęca do propagowania weganizmu poprzez własny przykład i bycie otwartym weganinem/weganką. Emil Stanisławski pokazuje, że sport jest świetnym środkiem do promocji weganizmu i przełamywania stereotypów wobec niego.

Liczymy, że osoby niezaangażowane dotychczas w działalność prozwierzęcą znajdą dzięki tej książce niszę, w której będą chciały podjąć działania na rzecz zwierząt, a osoby już zaangażowane - inspirację do podjęcia nowych działań lub modyfikowania dotychczas prowadzonych. Mamy nadzieję, że lektura tej książki będzie dla Was inspirująca i zachęci do wprowadzenia zmiany w bliższym i nieco dalszym otoczeniu. Zmiany, która będzie z korzyścią dla zwierząt.

 

Aby wesprzeć działalność Fundacji Czarna Owca Pana Kota można wpłacić dowolną kwotę na konto: Fundacja Czarna Owca Pana Kota ul. Na Szaniec 23/36 31-559 Kraków Nr konta PKO BP Oddział 1 w Krakowie 89 1020 2892 0000 5102 0376 0949
Tytuł: darowizna na prowadzenie działań statutowych.

www.czarnaowca.org